آیین نامه و مقررات حمایت از انجام پایان نامه ها و رساله های دانشجویی برای دریافت آیین نامه اینجا را کلیک نمایید

 

فرم های بخش مربوط به حمایت از پایان نامه/رساله

پیوست شماره 1: فرم «درخواست حمایت از انجام پایان نامه/ رساله» برای دریافت فرم اینجا را  کلیک  نماید.

پیوست شماره 2:  فرم «چکیده فارسی و انگلیسی گزارش پژوهشی» برای دریافت فرم اینجا را  کلیک  نماید.

پیوست شماره 3: سرفصل های گزارش های علمی و تخصصی برای دراطلاع از سرفصل ها اینجا را  کلیک  نماید.

پیوست شماره 4: فرم «ارزیابی پروپوزال های دانشجویی» برای دریافت فرم و اطلاع از شاخص های داوری اینجا را  کلیک  نماید.

پیوست شماره 5: فراخوان طرح های پژوهشی برای دریافت فراخوان و اطلاع از محورها و عناوین موضوعی اینجا را کلیک نمایید.

 

برای شروع فرایند ثبت نام اینجا  را کلیک نماید . لطفاً قبل از شروع فرایند ثبت نام آیین نامه را به دقت مطالعه بفرمایید.