معرفی مرکز

برای اطلاع و دانلود اولویت‌های مصوب مطالعات پژوهشی سال 1402  لطفاً اینجارا کلیک نمایید.
کد خبر ۳۴۷۷
۱۳ اَمرداد ۱۴۰۲
تعداد بازدید ۱۹۵

مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی  معطوف به تحقق چشم انداز توسعه بلندمدت شهر بوشهر، که سیمای مطلوب شهر و میثاقی برای توسعه پایدار شهر بوشهر با عنوان «بوشهر؛جهان شهر فرهنگ ها و ادیان، الگوی تمدن اسلامی»، مبتنی بر آرمان‌های زیر:

بوشهر؛ شهری با اصالت فرهنگی  و هویت ایرانی - اسلامی (شهری که برای رشد و تعالی انسان و حیات طیبه، سامان می یابد)

بوشهر؛ شهر دانایی محور، هوشمند و جهان شهری با تعاملات منطقه‌ای و بین المللی در عرصه فرهنگی، علمی و تجاری.

بوشهر؛ شهری پویا بر اساس مشارکت مدنی، کرامت انسانی و ارزش های اخلاقی.

بوشهر؛ پایتخت فرهنگی خلیج فارس، شهری مبتنی بر تعاملات و همزیستی فرهنگی، پویایی و اصالت هنری سرآمد فرهنگ شهروندی،  شهروند فرهنگی در منطقه؛

بوشهر؛ شهری سرسبز و زیبا، شاداب و سرزنده با فضاهای خلاق عمومی و موضوعی.

بوشهر؛ شهری پایدار و منسجم با ساختاری بر پایه عدالت اجتماعی، تضمین حقوق شهروندی و مناسب برای زیست انسان‌محور.

بوشهر؛ شهری توسعه یافته مبتنی بر توسعه پایدار و درون‌زا بر پایه ظرفیت‌های جغرافیایی، تاریخی و فرهنگی.

بوشهر؛ شهری با رفاه اجتماعی، سلامت و امنیت روانی

بوشهر؛ شهری با اقتصاد پویا مبتنی بر تعاملات فرهنگی، تجاری و گردشگری.

بوشهر؛ شهری با سیما و منظر ایرانی، اسلامی و بومی، مبتنی بر شهرسازی شهروندگرا.

مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی شهرداری بوشهر به منظور تحقق آرمان ها و چشم انداز بلند مدت شهر بوشهر مبتنی بر مأموریت محوله در راستای

«ارتقاء بهره وری و پیشتازی در حل مسائل مدیریت شهری و برنامه ریزی توسعه شهری بوشهر از طریق سیاستگذاری، راهبری و مدیریت  تمامی فرآیندهای مطالعاتی شهرداری بوشهر اعم از تفکر، پژوهش، مطالعه، نوآوری و یافتن راهکارهای نوین و اقدامات مناسب برای انجام مأموریت ها و وظایف شهرداری بوشهر وتدوین، نظارت، ارزیابی و بروز رسانی طرح های بلند مدت و جامع، با بهره‌گیری از نیروهای متخصص و فناوری های منطبق و به روز»

ذیل اهداف راهبردی، برنامه ها و محورها خود به منظور شناخت تحولات، چالش ها و حل مسائل و معضلات مدیریت شهری و انتقال تجارب، متناسب با نیازهای شهر، شهروندان و مدیریت شهری و بر اساس وظایف محموله و باهدف رفع نیازهای پژوهشی واحدهای تابعه شهرداری بوشهر  و شورای اسلامی شهر بوشهر، به شرح زیر اعلام می نماید:

هدف راهبردی اول: راهبری و اجرای کیفی پروژه های مطالعاتی و تسریع در انجام آنها

 • عقد قرارداد و نظارت بر اجرای پروژه های پژوهشی مبتنی بر اولویت های مطالعاتی ؛
 • ایجاد و بهره گیری از ظرفیت کارگروه های پژوهشی در تعریف، اجرا و نظارت پروژه ها پژوهشی؛

هدف راهبردی دو: اثربخش نمودن نتایج مطالعات در فعالیت های شهرداری و ارتقای دانش مدیریت شهری و انجام مطالعات راهبردی

 • تدوین گزارش علمی و تخصصی؛
 • تدوین شاخص های توسعه و پیشرفت شهر بوشهر
 • تهیه و تدوین طرح جامع و سند چشم انداز برنامه بلند مدت توسعه و پیشرفت شهر بوشهر؛
 • تدوین برنامه های راهبردی؛
 • تدوین برنامه های عملیاتی ؛
 • طراحی و تدوین سند توسعه محلات؛
 • انجام مطالعات راهبردی استقرار نظام مدیریت بر مبنای هدف(MBO) ؛
 • عقد قرارداد و نظارت بر تألیف و ترجمه کتاب مبتنی بر اولویت‌های مطالعاتی ؛
 • برنامه‌ریزی و سیاستگذاری امور پژوهشی؛

هدف راهبردی سوم: توسعه تعاملات داخلی و خارجی مرکز و جذب نخبگان و فرهیختگان

 • حمایت از پایان نامه و رساله های دانشجویی؛
 • برگزاری نشست، کارگاه های علمی - تخصصی، جلسات هم اندیشی؛
 • انعقاد تفاهم نامه همکاری با دانشگاه های و مراکز تحقیقاتی معتبر داخلی و خارجی؛
 • برگزاری نخستین جشنواره ملی پژوهش و نوآوری‌های شهری؛
 • طراحی و برگزاری نخستین دوسالانه ی همایش ملی اعطای نشان علمی سعادت
 • ایجاد پایگاه  رسانه ای و اطلاع رسانی مرکز پژوهش؛
 • انتشار گاهنامه و فصلنامه علمی و پژوهشی؛
 • تعامل و همکاری با شورای اسلامی شهر بوشهر؛

هدف راهبردی چهارم: تبیین و تحقق هویت فرهنگی و تاریخی و دیپلماسی شهری

 • انجام مطالعات برندیگ شهری بوشهر؛
 • انجام مطالعات ثبت شهر بوشهر در شبکه شهرهای خلاق در سطح ملی و بین المللی؛
 • انجام مطالعات مکان رویدادهای شهری و ثبت و بازنمایی هویت فرهنگی و تاریخی و خاطره جمعی شهری بوشهر؛
 • انجام مطالعات ظرفیت دیپلماسی شهری بوشهر؛
 • ثبت و مستند سازی تاریخ شفاهی محلات و خاطرات جمعی؛

هدف راهبردی پنجم: حمایت  و تسهیلگری در توسعه نوآوری شهری

 • ایجاد مرکز نوآوری و خلاقیت‌های شهری؛
 • جشنواره ایده‌های خلاقانه و استارتاپ‌های شهری؛

هدف راهبردی ششم: تجهیز و توسعه مرکز (منابع فیزیکی، انسانی، مالی، اطلاعاتی و غیره)

 • ایجاد مرکز آرشیو و اسناد، کتابخانه تخصصی؛
 • ارائه خدمات کتابخانه‌ای و نمایشگاهی به صورت دیجیتالی؛
 • طراحی و راه اندازی سامانه دانش شهر؛
 • افزایش و تخصیص بهینه بودجه؛
 • به کار گیری نیروی انسانی متخصص در کارگروه‌های پژوهشی و  مرکز؛
کد خبر ۳۴۷۶
۱۳ اَمرداد ۱۴۰۲
تعداد بازدید ۱۱۸

ارکان مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی

مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی شهرداری بوشهر به عنوان رکن اجرایی فعالیت ها و سیاست های پژوهشی  شهرداری دارای دو رکن اساسی در حوزه ی سیاست گذاری و راهبری  شامل «شورای پژوهش» به عنوان مرجع بالا دستی و «کارگروه های پژوهشی» به عنوان بازوهای مشورتی، اجرایی و نظارتی مرکز پژوهش می باشد. این کار گروه ها حسب وظایف موضوعی  زیر نظر مرکز پژوهش و معاونت های مربوطه تشکیل می گردد.

الف) شورای پژوهش

ب) مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی

ج) کارگروه های پژوهشی

 

عناوین کارگروه ها

 1. کارگروه پژوهشی شهرسازی، معماری، منظر شهری و باز آفرینی بافت تاریخی بوشهر؛
 2. کارگروه پژوهشی سلامت، خدمات اجتماعی، توسعه فرهنگی و باز آفرینی هویت شهری؛
 3. کارگروه پژوهشی توسعه منابع، اقتصاد شهری و سرمایه گذاری،  فناوری و نوآوری شهری؛
 4. کارگروه پژوهشی کیفی سازی خدمات شهری، محیط زیست، ایمنی و مدیریت بحران؛
 5. کارگروه پژوهشی کیفی سازی عمران و زیرساخت های شهری، حمل و نقل و مدیریت ترافیک؛
 6. کارگروه پژوهشی مطالعات راهبردی، پایش، داوری و  ارزیابی پژوهش ها و کاربست ها؛
کد خبر ۳۴۷۵
۱۳ اَمرداد ۱۴۰۲
تعداد بازدید ۸۶

شورای پژوهش و مطالعات راهبردی شهرداری بوشهر بالاترین مرجع سیاست گذاری، تصمیم‌گیری، نظارت عالیه، راهبری و برنامه‌ریزی فعالیتهای علمی،پژوهشی و نوآور در شهرداری بوشهر است که بر اساس دستورالعمل شورای پژوهش مدیریت شهری و روستایی به شماره ی ابلاغیه ی  55303 مورخ 27/11/1400 سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور تشکیل می‌شود.

الف) اعضای شواری پژوهش:

شورای پژوهش مرکب از اعضای زیر می باشند:

1.    شهردار بوشهر(رییس شورای پژوهش)؛

2.    معاون توسعه مدیریت و منابع (دبیر)؛

3.    رئیس مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی(مسئول دبیرخانه)؛

4.    یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر به انتخاب و معرفی شورای اسلامی شهر ترجیحاً رییس مرکز پژوهش های شورا؛

5.    نماینده تام الاختیار استانداری با معرفی رییس شورای پژوهش استان؛

6.    دو نفر از اعضای هیئت علمی صاحب نظر در مسایل شهری، به انتخاب رئیس شورای پژوهش. 

اعضای حاضر شورای پژوهش

نام و نام خانوادگی

عنوان سازمانی

سمت درشورای پژوهش

جناب آقای حسین حیدری

شهردار بوشهر

رئیس شورای پژوهش

سرکار خانم شهناز پولادی

عضوء شورای اسلامی شهر بوشهر

نماینده شورای اسلامی شهر در  شورای پژوهش

جناب آقای محمد علی ایزد پناه

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع

دبیر شورای پژوهش

جناب آقای ایمان چارکی

مشاور اجرایی شهردار

جانشین شهردار در شورای پژوهش

جناب آقای حیدر خالقی پور

سرپرست اداره برنامه و بودجه

عضو شورای پژوهش

جناب آقای محمد صادق سعیدی

رئیس مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی

مسئول دبیرخانه

جناب آقای عزیزاله ندری

معاون دفتر امور شهری و شوراها

نماینده استانداری در شورای پژوهش

سرکار خانم اکرم فرهادی

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی

عضو علمی شورای پژوهش

جناب آقای روح اله فاتحی

عضوء هیات علمی دانشگاه خلیج فارس

عضو علمی شورای پژوهش

وظایف شورای پژوهش

·       بررسی و تصویب اهداف، استراتژی ها و سیاست های حوزه ی پژوهش و چاپ و نشر آثار؛

·       بررسی و تصویب برنامه های مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی و برنامه های علمی و پژوهشی میان مدت و سالیانه بر اساس سیاست ها و اسناد بالادستی مصوب در شهرداری؛

·       بررسی و تهیه اعتبارات پژوهشی سالانه و سهم بودجه مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی در بودجه سنواتی شهرداری؛

·       تصویب اولویت های طرح های پژوهشی، پایان نامه ها در حوزه های تخصصی بر اساس نیاز سنجی های انجام شده در کارگروه های تخصصی جهت رعایت یکپارچگی و جلوگیری از اقدامات موازی و اتلاف منابع؛

·       پیگیری، نظارت و تجزیه و تحلیل اجرای نتایج (کاربست) مطالعات و پژوهش های انجام شده؛

·       بررسی و تصویب ضوابط، فرآیندها و شیوه نامه ها، استانداردهای پژوهشی، پایان نامه ها و چاپ و نشر آثار و دستورالعمل های اجرایی مرکز پژوهش و پیگیری نهادینه سازی آن در شهرداری بوشهر؛

·       بررسی و تصویب ناظر علمی پروژه های پژوهشی و اعضای علمی عضو کار گروه های پژوهشی؛

·       تعیین نحوه محاسبه و تصویب حق الزحمه سالیانه اساتید و اعضای غیر موظف شهرداری در ارکان شورای پژوهش، متخصصین وکارشناسان خبره شرکت کننده در نشست های تخصصی، سمینارها، همایش ها و اعضای کارگروه های تخصصی موضوعه؛

·       تعیین عناوین جشنواره ها، سمینارها، همایش های علمی پژوهشی مورد نیاز شهرداری و تعیین اعتبار آنها؛

·       سیاست گذاری و بر نامه ریزی  در راستای حفظ و احیای هویت فرهنگی و تاریخی شهر و تلاش در جهت تحقق پذیری آن؛

·       تعیین عناوین موضوعی و تعداد کارگروه های تخصصی حسب پیشنهاد مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی.

·       تصویب پروپوزال های پژوهشی، پایان نامه ها و آثار حوزه ی چاپ و نشر جهت اجرا مبتنی بر اولویت ها و نیاز های پژوهشی؛

·       تصویب عناوین گزارش های علمی و تخصصی و تهیه آن ها توسط مرکز پژوهش؛

·       تدوین شاخص های توسعه و پیشرفت شهر بوشهر و سنجش و پایش میزان تحقق پذیری آن؛

·       تصویب حمایت از ایده ها و نوآوری های خلاقانه و استارتاپ های حوزه ی مدیریت شهری؛

·       بررسی و تدوین راهکارهای اساسی رفع موانع و مشکلات فراروی پژوهش ها؛

·       ایجاد زمینه هایی در جهت ارتباط با مراکز معتبر علمی و دانشگاهی؛

·       بررسی وضعیت و عملکرد پژوهشی بخش های مختلف و ارائه راهکارها و پیشنهادات لازم در خصوص پیشرفت بهتر امور پژوهشی؛

·       بررسی و تصویب صلاحیت/حق الزحمه مؤلف، مترجم و ناظر و ویراستار علمی؛

·       نظارت مستمر و دریافت گزارش های نوبه ای از تمامی طرح های پژوهشی شهرداری؛

·       تصویب گزارش نهایی طرح های پژوهشی؛

·       اخذ نتایج و کاربست طرح ها و پروژه های پژوهشی و تصویب و انتشار نتایج و یافته های آن ؛

·       تلفیق امور پژوهشی در موارد مورد نیاز؛

·       بستر سازی برای حضور شهرداری در جشنواره پژوهش و نوآوری و سایر رویدادهای علمی و دانشی؛

·       ارسال نسخه الکترونیکی پروژه های پژوهشی به مراجع ذی ربط و بار گذاری آن در سامانه های علمی و دانشی؛

·       اخذ گزارش هزینه کرد اعتبارات پژوهشی، تطبیق آن ها با ضوابط و مقرارت مربوطه و ارسال گزارش ها به مراجع مربوطه؛

·       انعکاس منظم و ادواری گزارش عملکرد شورای پژوهش به مراجع مربوطه؛

کد خبر ۳۴۷۴
۱۳ اَمرداد ۱۴۰۲
تعداد بازدید ۱۲۱

مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی

اهمیت و پیچیدگی مسائل شهری با توجه به افزایش جمعیت و نیازهای آنان با در نظر گرفتن موضوعات مرتبط با توسعه همه جانبه و پایدار شهری، لزوم بررسی و حل اساسی مشکلات شهری را دو چندان کرده است. در این بین بهره‌گیری از یافته‌های علمی پژوهشی روزآمد، پویا و کارآمد به عنوان راهبردی اساسی در برنامه‌های شهرداری نمود یافته است. لذا با توجه به ضرورت انجام مطالعات و پژوهش‌های منسجم، کاربردی و هدفمند و به منظور هم‌افزایی، تحقق اهداف برنامه‌های استراتژیک و بالا دستی، دست یابی به مدیریت دانش‌محور و بهره‌گیری از توان مراکز علمی   تحقیقاتی، ارتقاء بهره‌وری، راهبری و ساماندهی مطالعات علمی و پژوهشی، ایده‌یابی و ارائه راهکارهای خلاقانه و نوآورانه در حل مسائل شهری و کارایی تصمیمات حوزه مدیریت شهری در جهت تحقق چشم انداز شهر بوشهر به عنوان «بوشهر جهان شهر فرهنگ ها و ادیان، الگوی تمدن اسلامی» با رویکرد شهری دانایی محور و هوشمند در کرانه خلیج فارس، شهرداری بوشهر در راستای دستورالعمل شورای پژوهش مدیریت شهری و روستایی (به شماره ی ابلاغیه ی  55303 مورخ 27/11/1400 سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) و با موافقت شورای اسلامی شهر بوشهر در چارچوب آیین‌نامه مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی شهردای بندر بوشهر (مصوبه ی شماره ی 224/ش مورخ 18/12/1401 شورای اسلامی شهر بوشهر)  اقدام به تشکیل  «مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی» نموده است.

مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی به عنوان رکن اجرایی شورای پژوهش، نهادیست متمرکز زیر مجموعه ساختار اداری معاونت توسعه مدیریت و منابع شهرداری بوشهر که فعالیت آن به عنوان دبیرخانه شورای پژوهش، مدیریت و راهبری فعالیت‌های پژوهشی و ایجاد تعامل بین مجموعه‌های شهرداری و مراکز علمی و پژوهشی تعریف گردیده.

چشم انداز مرکز پژوهش

نظام پژوهشی شهرداری در افق چشم انداز خود، سیستمی است نظام مند، پویا، اثربخش، یکپارچه، هدفمند، کارا، اطمینان بخش، مبتنی بر تعاملات فعال و موثر با مراکز علمی و پژوهشی، مؤلفین و مترجمین، پژوهشگران و ذینفعان خود در حوزه های مربوط به مدیریت شهری.

ویژگی های مرکز پژوهش:

الف) نظام مند: مرکز پژوهش سیستمی است دارای روش ها و رویه ها، آیین نامه ها و دستورالعمل های مدون و جاری در شهرداری.

ب) پویا: مرکز پژوهش با شناخت محیط های اثرگذار و تأثیرپذیر، نسبت به ارتقاء کیفی و به روز نمودن خود از طریق انجام فعالیت های علمی و پژوهشی خلاق و بدیع، اقدام می نماید.

ت) اثربخش: در چارچوب مرکز پژوهش امکان تعریف نیازهای پژوهشی واقعی شهرداری و امور عمران و مدیریت شهری و انجام مطلوب آن به صورت اثربخش و کارآمد فراهم می گردد.

ث) یکپارچه: اجزای مرکز پژوهش به صورت بخشی عمل نمی نماید و در یک ارتباط صحیح و اصولی با راهبری متمرکز در جهت اهداف معین، نسبت به انجام اثربخش وظایف محوله اقدام می نماید.

ج) هدفمند: مرکز پژوهش دارای اهداف معین، شفاف و قابل حصول و متناسب با نیازمندی های عمران و مدیریت شهری شهر بوشهر بوده و به کارگیری تمامی منابع و انجام فعالیت های اجزای نظام در مسیر تحقق کامل این اهداف صورت می پذیرد.

چ) کارا: مرکز پژوهش با برنامه ریزی صحیح و با کنترل و نظارت بر جهت دهی بهینه منابع نسبت به انجام مطلوب وظایف خود به صورت کارا اقدام می نماید.

ح) اطمینان بخش: در چارچوب مرکز پژوهش امکان حصول اطمینان و رضایت مندی کاربران از خدمات پژوهشی و مشاوره ای در حوزه های مؤثر بر تصمیمات و برنامه های اجرایی فراهم می گردد.

خ) تعاملات فعال: در چارچوب تعاملات سازنده و هدفمند مرکز پژوهش با مراکز علمی و تحقیقاتی داخل و خارج از کشور و ذینفعان، زمینه ارتقاء و بهبود مستمر برنامه ریزی ها و تصمیمات در امور عمران و مدیریت شهری در شهر بوشهر  فراهم می گردد.

بیانیه ماموریت مرکز پژوهش:

مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی شهرداری بوشهر به منظور تحقق آرمان ها و چشم انداز بلند مدت شهر بوشهر مبتنی بر مأموریت محوله در راستای «ارتقاء بهره‌وری و پیشتازی در حل مسائل مدیریت شهری و برنامه‌ریزی توسعه شهری بوشهر از طریق سیاستگذاری، راهبری و مدیریت  تمامی فرآیندهای مطالعاتی شهرداری بوشهر اعم از تفکر، پژوهش، مطالعه، نوآوری و یافتن راهکارهای نوین و اقدامات مناسب برای انجام مأموریت ها و وظایف شهرداری بوشهر وتدوین، نظارت، ارزیابی و بروز رسانی طرح های بلند مدت و جامع، با بهره گیری از نیروهای متخصص و فناوری های منطبق و به روز» تلاش خواهد نمود.

مأموریت های مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی

·       راهبری مطالعات و پژوهش‌ها؛

·       حمایت و تسهیلگری در توسعه نوآوری شهری در بهبود و ارتقاء مدیریت خلاق شهری؛

·       تبیین و تحقق هویت فرهنگی، تاریخی و علمی شهر بوشهر؛

·       تدوین گزارش‌های علمی و تخصصی؛

·       تدوین شاخص‌های توسعه و پیشرفت شهر بوشهر؛

·       تدوین سند چشم انداز توسعه و پیشرفت شهر بوشهر؛

·       تولید و انتشار مقالات علمی و پژوهشی؛

·       ایجاد موزه و مرکز اسناد تاریخی شهرداری؛

·       ایجاد کتابخانه تخصصی علوم شهری؛

·       تهیه بانک اطلاعاتی؛

·       برگزاری جشنواره ها، سمینار ها و نشست‌های علمی و پژوهشی؛

·       تلاش برای عضویت شهرداری در نهادها و مجامع ملی و بین المللی؛

                    نمایندگی شهرداری در ارتباط با سازمان های ملی و بین المللی (UNESCO، UNICEF ، UNDP و ...)

·       توسعه تعاملات با صاحب نظران و نهادهای علمی و پژوهشی؛

·       حمایت از فرصت های کارآفرینانه و تعامل با گروه‌های استارتاپی؛

·       توسعه کسب وکارهای دانش‌بنیان؛

·       انتشار فصل‌نامه‌های علمی و پژوهشی؛

·       حمایت از مولفین و مترجمین؛

·       حمایت از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی؛

·       پیگیری و نظارت بر کاربست پروژه‌ها.

کد خبر ۳۴۷۳
۱۳ اَمرداد ۱۴۰۲
تعداد بازدید ۱۰۲